Tord Akerbæk


Bakgrunn : Cand.Scient. i databehandling fra UiO
Tilsatt hos : Frittstående konsulent
Annet virke : Dramatisk skriving
E-post : tord hos akerbaek prikk no
Papirpost : Storkleva 12, 1767 Halden
Telefon : +47 92228691

Halden 23. juni 2017 Tord Akerbæk
CV Ny: Skilpaddegrafikk