04.mar.03 19:46:01 retro.html

Han kom og gikk

(En romslig stue. En dobbel glassdør står åpen mot haven. På scenen ser vi Ragna, en kvinne i sekstiårene, hun har et sjal som hun trekker rundt seg.)

Ragna

Her er så koldt. Her trekker. Står døren åpen? Men - Gud i himmelen - Ragnvald!

Ragnvald

(Kommer inn fra haven.)

God aften, Ragna!

Ragna

Men stå ikke der i trekken. Kom inn og lukk døren efter deg!

Ragnvald

Jeg sto bare her og tenkte på sist jeg gikk gjennom denne døren og det jeg da fikk se!

Ragna

Og hva fikk du se, Ragnvald? Den gangen?

Ragnvald

Hva jeg fikk se? Deg og Norvald!

Ragna

Og det har du gått og trodd. Hvis jeg så forteller deg at det slett ikke var Norvald, - men Ingvald!

Ragnvald

Ingvald? Men da har jo alt jeg har gått og trodd i disse tyve årene vært en løgn.

Også Ingvald..

Hvorfor sa du ikke noe? Hvorfor lot du meg gå?

Ragna

Jeg tenkte kanskje det var best det gikk slik det gikk.

Ragnvald

Men da var det jo ikke jeg som forlot deg. Da var det du.. Det var du som forviste meg, Ragna.

Ragna

Slik kan man vel også se det.

Ragnvald

Nu går jeg igjen. Og denne gangen med åbne øine!

Ragna

Gå du, Ragnvald og lukk døren efter deg.

(Slutt)


Sagene 31. desember 2005 Tord Akerbæk