Han kom og gik

Pernille

Min trolovede, Hieronymus, er vel den mest jaloux mann i byen.

Men nu skal jeg gjøre ham et pek. Jeg har bedt min venninne Magdelone sette ut et rykte. Snart har vi ham nok her.

Hieronymus

Hoen pille meg!

Pernille

Nu er han i gang.

Hieronymus

Han er her!

Pernille

Hvem?

Hieronymus

Henrik! Den hannkatt! Han gjemmer seg i kisten.

Pernille

Det trodde du. Men det er nok Jeppe!

Hieronymus

Jeppe? Den drukkenbolt! Men Magdelone sa bestemt at Henrik var her.

Pernille

Og du trodde henne på det.

Hieronymus

Å, det var et stygt pek, Pernille.

Pernille

Måskje, men du har deg selv at takke!

Hieronymus

Nu går jeg. Kom med, Jeppe. Noen skal ha pryl for dette. Det får bli deg!

Pernille

Farvel trolovede! Se nu om du kan finne Henrik.

Han er vel hundre ganger bedre mand end deg!


Storkleva 21. november 2013 Tord Akerbæk