Turtlegraphics

Skilpadden

Det første vi gjør er å hente inn skilpaddekoden. Den ligger på ei fil som heter turtle.js. Den må du laste ned og lagre på maskinen din. Så må du linke til den i ei vevside. Kan du html fra før så er dette kjent. Hvis ikke, bare kopier du teksten under og lagrer i ei fil med .html som etternavn. Legg den i samme mappe som turtle.js.

Så skal vi lage et script-element. Et script-element er den delen av vev-sida der vi skriver javascript-kode. Deretter skal vi opprette en strand, og en skilpadde som kan tegne på den. Dette gjør vi med kommandoen new og klassen Turtle.

Script

<body>
<script src="turtle.js"></script>
<script>
tom = new Turtle();
</script> 
</body>
 

Legg merke til at script-elementet må ligge inne i et body-element. All koden vi skriver heretter skal ligge inne i script-elementet.

Resultat

Nå kan du åpne fila du har laget i en nettleser.

Her ser vi resultatet. Den gule firkanten er stranda. Ô er skilpadden.

Få den til å gå!

Vi kalte skilpadden tom. I programmeringsspråk som JavaScript er det vanlig bruke liten forbokstav når vi navngir enkeltelementer, men stor forbokstav når vi snakker om klasser av ting. Så tom med liten t er en enkelt skilpadde. Turtle med stor T er alle skilpadder. Nå skal vi begynne å snakke til tom. Det første ordet vi prøver er forward.

Script


tom = new Turtle();   // Skap en ny skilpadde, kalt tom
tom.forward(20);     // Hei tom, gå 20 steg framover 
 
 

Vi skriver først navnet på den eller det vi snakker til, så et punktum og så den aktuelle kommandoen eller ordren vi skal gi. Deretter følger alltid et par paranteser og inne i parantesene kan det stå ekstrainformasjon.

Resultat

Hvis alt har fungert, har skilpadden tom nå flyttet seg 20 skilpaddesteg framover. Et skilpaddesteg er like langt som et piksel.

Høyre om

Den neste kommandoen heter right. Den får ikke skilpadden til å flytte seg, men til å snu seg.

Script


tom = new Turtle();   // Skap en ny skilpadde, kalt tom
tom.forward(20);     // Hei tom, gå 20 steg framover 
tom.right(90);      // tom, snu deg 90 grader mot høyre
 
 

Resultat

Vi ser at tom står med halespissen på samme sted, men har snudd seg og vender mot høyre.

Lag en firkant

Med disse to kommandoordene kan vi få skilpadden til å tegne et kvadrat. Vi trenger bare gjenta kommandoene fire ganger.

Script


tom = new Turtle();   // Skap en ny skilpadde, kalt tom
tom.forward(20);     // Hei tom, gå 20 steg framover 
tom.right(90);      // tom, snu deg 90 grader mot høyre
tom.forward(20);     // tom, gå 20 steg framover igjen
tom.right(90);      // tom, snu deg 90 grader mot høyre igjen
tom.forward(20);     // etc.
tom.right(90);      
tom.forward(20);     
tom.right(90);      
 
 

Resultat

tom har nå tegnet fire sider med 90 graders vinkel i mellom. Han er tilbake på punktet der han startet og står vendt i samme retning.

Oppgaver

Nå er det din tur. Her er noen forslag til hva du kan gjøre med skilpaddekommandoene du har lært til nå.

 1. Bruk skilpadden til å tegne:

  • En likesidet trekant
  • En femkant
  • Et hus
  • Ei stjerne
  • Et smårutete vindu