app, e-post, programmering, Internett, kommunikasjon, grensesnitt, ui

Epistula

Jeg driver og mekker på en epost-applikasjon for Android. Det er litt for å lære meg å skrive apper og litt for å få akkurat den funksjonaliteten jeg ønsker meg. Jeg tenkte jeg skulle legge den ut og be pent om hjelp til testing, men antakelig er det best å beskrive den først, så ikke noen laster den ned og bruker tid på noe de absolutt ikke har sans for.


Så altså:

Grensesnittet er utformet som en trestruktur på en todimensjonal flate. Nodene er mapper, eposter, brukere etc. Alle noder har en mor som kan være epostens mappe eller posten som noden er et svar på. Noder kan ha et eller flere barn som kan være innhold i mappen eller svar på eposten.

Selektert tekst har to funksjoner i tillegg til vanlig copy/paste

Titler og piler med rød farge sier at her er noe ulest. I tillegg til mapper fra server finnes det mapper for detekterte kontakter og innstillinger.

Sikkerhet, kryptering og gruppemail er foreløpig ikke implementert. Appen snakker bare imap.

Utgående epost

Tekst med sitater er formattert i henhold til dette utmerkede dokumentet fra NTNU.

Ting jeg trenger svar på:

Tanker om brukergrensesnitt og funksjonalitet er velkomne, men grunnprinsippene står fast.

Her er'n:

Last ned (oppdatert )

Og for ordens skyld. Dere tester på eget ansvar.

Her er en side om å installere apper fra ukjente kilder. Hvis ikke den metoden fungerer, så har Google flere forslag.

Kildekoden ligger hos Codeberg.


Halden 20. september 2021 Tord Akerbæk
Skilpaddegrafikk