Tord Akerbæk


Bakgrunn : Cand.Scient. i databehandling fra UiO
Tilsatt hos : Frittstående konsulent
Annet virke : Dramatisk skriving
E-post : tord hos akerbaek prikk no
Papirpost : Storkleva 12, 1767 Halden
Telefon : +47 92228691
Sosiale medier : Snabelen

Halden 9. oktober 2022 Tord Akerbæk speil
CV