Biofilmbærere i Halden kommune

er det plukket opp en stor mengde biofilmbærere langs strendene rundt Halden. Her er et kart som viser de ulike funnstedene. Hver figur representerer et funnsted. Størrelsen indikerer antall plastbiter plukket på dette stedet.

I 2018, 2019 og 2020 er det til sammen funnet over 3100 biofilmbærere rundt Iddefjorden og Ringdalsfjorden.

Har du også funnet Biofilmbærere? Rapporter til Fylkesmannen og tips gjerne oss på Facebook eller Twitter.

Biofilmbærere i strandkanten
Biofilmbærere i strandkanten

Funnet 5. november 2018 i Engevika.