kronikk, lovforslag, fildeling, opphavsrett, åndsverk, personvern, brukerrettigheter

Debatt

Teatertekster er hovedinteressen, men det har skjedd at jeg har skrevet eller vært medforfatter på kronikker, avisinlegg og ymse annet.


Kronikker og avisinnlegg

Digital leserett

Kronikk i Dagens Næringsliv.

Motrop

Kronikk på dramatikerforbundets nettsider. (kopi)

Stjeling og deling

Debattinnlegg i Dagbladet.

Haldenmodellen for kulturformidling

Kronikk i Halden Arbeiderblad. (kopi)

Aasen og dei intellektuelle i Zaporizjzja

Feature hos Dag og Tid. (kopi)

Forslag og uttalelser

Et lovforslag

Forslag til utvidelse av Åndsverksloven.

En høringsuttalelse

EFNs høringsuttalse om EUs opphavsrettsdirektiv. Medforfatter.


Halden 14. august 2022 Tord Akerbæk
Strandfunn