Dramatikk

Siden 1996 har jeg skrevet åtte skuespill. Sju av disse er oppført, to som rene amatøroppsetninger, ett av profesjonell frigruppe, ett som prosjektteater, to på institusjonsteater og ett spilte jeg sjøl.


Oppføringer

Spinn spinn

Historisk spel til Haldens byjubileum.

En teatral maskin med 120 endelige tilstander, 20 inputsignaler, 5 samlebånd, inn- og ut-port og egen suppestasjon.

Haldens innbyggere gjennom 400 år ble gestalta av 4 menn og 16 damer.

Stykket ble oppført under Haldens 350 års-jubileum i 2015. Regi: Ann-Elisabeth Lande. Komposisjon: Lene Grenager. Scenografi: Inger-Marie Thorkildsen og Magne Rudjord.

Pressen skriver: 1

Skrivearbeidet er støtta med midler fra Dramatikkens hus. Oppsetningen ble produsert av Halden LO og støtta av Arbeiderbevegelsens kulturnettverk.

Kontakt: Forfatteren

Last ned: html | pdf

Universets historie

Monolog/fortellerteater skrevet til eget bruk.

De vesentligste punktene i historien om alt: elementærpartikler, eksploderende stjerner, organisk kjemi og ukulelefestivalen på Lennartsfors.

Én fortellerrolle.

Stykket ble først oppført under BomKræsjBang-festivalen våren 2007. Regi: Morten Milde.

Pressen skriver: 1 2

Skrivearbeidet er støtta med midler fra Norsk kulturfond. Oppsetningen blir støtta av Halden kommune og Østfold fylkeskommune.

Forestillingen er til salgs.

Kontakt: Forfatteren

Folkets sønn

Allerede Platon var opptatt av de helt essensielle spørsmålene knyttet til demokratiet som styringsform og levesett. Denne kortteksten ble skrevet til antologien Platon og demokrati, utgitt på Transit forlag.

Fire roller.

Teksten ble lest under Samtidsfestivalen 2005 av skuespillere fra Nationaltheatret. Regi: Morten Cranner.

Riss

En dag i barndommen kan være like innholdsrik som resten av livet. Tjue livshistorier kan fortelles på en time. Et liv er ikke langt nok til å romme et øyeblikk. Hvorfor ble vi som vi ble? Når var det egentlig det begynte?

Seksti roller fordelt på minst seks skuespillere.

Stykket ble oppført av skuespillere fra Østfold under BomKræsjBang-festivalen våren 2005. Regi: forfatteren.

Oppsetningen ble støtta av Halden kommune og Østfold fylkeskommune.

Kontakt: Forfatteren

Last ned: html

Zæpp - en revy om vold i bildemedier

Et bestillingsverk fra teatergruppa Forum i 1999; et ganske lettgjennomskuelig forsøk på å profittere på den moralske hovedsyndebukken det året: vold i bildemedier. Teksten var opprinnelig skrevet for fire skuespillere, men er senere omarbeida noe og kan spilles av skoleklasser.

Mange roller (gale seriemordere, storbrystede action-heltinner, hemmelige agenter, banditter og levende døde) fordelt på minimum fire skuespillere.

Stykket er skrevet for turnévirksomhet i skoleverket og ble spilt på ungdomsskoler på Østlandet i 2001. Regi: Anders Nilsson fra Østfold Teaterverksted.

Kontakt: Forfatteren

Prosjektet er støtta av Norsk filmtilsyn.

Last ned: html | pdf |

Herr Bima og herr Bramati

To meget gamle herrer på et helautomatisert pleiehjem filosoferer over tilværelsen mens de systematisk går hverandre på nervene. En dag gir de seg ut på en meget lang reise.

To mannsroller.

Uroppført av Det Norske Teateret i samarbeid med Det Åpne Teater i 2003. Regi: Franzisca Aarflot.

Oppført andre gang på Traverse Theatre under Edinburgh Fringe Festival i 2004. Regi: F.A.

Kontakt: Forfatteren

Last ned: zip | html (nb) | pdf (nb) | html (nn) | pdf (nn)

Stykket er utgitt i bokform på Transit forlag.

Frankenstein - en skapelsesberetning

Frankenstein, inspirert av Mary Shelleys roman, er en forestilling om det å skape, og det å bli til. Fire fortellinger, flettet i hverandre, nærmer seg temaet fra ulike vinkler.

Tretten roller, hvorav fire kvinneroller. Duplisering er mulig.

Stykket ble spilt i 2002 av elever fra dramalinja ved St. Hallvard videregående skole.

Prosjektet er støtta med midler fra Norsk kulturfond.

Kontakt: Forfatteren

Last ned: html | pdf

Øvrige manuskript

Tilgjengelig på forespørsel

Bondesoldaten og leiesoldaten

En tvangsutskrevet bonde møter en profesjonell soldat. De to har diametralt motsatte holdninger til det meste. Vi møter også en eksperimentell klok kone. En drøfting av verdier mot en bakgrunn av kaos.

Fire roller, to kvinner og to menn.

Manuset er blitt til i «Dramatisk arbeidsfellesskap», et samarbeid mellom Dramatikerforbundet, Det åpne teater og div. entusiastiske dramaturger.

Prosjektet er støtta med midler fra Norsk kulturfond.

Kontakt: Forfatteren


Halden 1. juni 2015 Tord Akerbæk
>> Andre tekster